Kybernetický nůž v Ostravě ozářil nejvíce pacientů na světě

Foto: cyberknife.fno.cz

Kybernetický nůž v Ostravě ozářil nejvíce pacientů na světě

CyberKnife ve Fakultní nemocnici Ostrava ozářil v roce 2013 nejvíce extrakraniálních pacientů na světě. Tento výjimečný výsledek vyplynul ze statistik vedených společností Accuray, výrobce CyberKnifu.

„Náš kybernetický nůž ročně ozáří 450 pacientů, z toho osmdesát pět procent, tedy plných 380, je extrakraniálních, to znamená s indikacemi nádorových onemocnění mimo oblast hlavy. A to je výsledek, s nímž jsme se při srovnání jednotlivých center dostali na první příčku pomyslného žebříčku. Vzhledem k tomu, že na jiných pracovištích ve světě se průměrný počet těchto pacientů pohybuje kolem 120, trojnásobně jsme převýšili celosvětový průměr. Zmíněný výsledek potvrzuje nejen smysluplnost investic vložených do pořízení tohoto přístroje, ale také svědčí o maximální vytíženosti a nadstandardní produktivitě našeho CyberKnifu, jenž slouží nejen pacientům z Moravskoslezského kraje, ale také z celé republiky, " konstatuje doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, přednosta Onkologické kliniky FNO, který ocenění za světové prvenství převzal 16. ledna na konferenci v Ženevě.

MUDr. Feltl zdůrazňuje, že světovou jedničkou je ostravský CyberKnife díky kombinaci několika faktorů. „Tím základním je skutečnost, že přístroj, jakým je CyberKnife, do roku 2010 ve spektru nabídky léčby nádorových onemocnění v České republice chyběl. Jeho pořízení umožnilo i léčbu pacientů, pro které by jiná metoda léčby nepřipadala v úvahu. To potvrdil i fakt, že pacienti léčeni prostřednictvím jiných přístrojů nebyli přesunuti na léčbu kybernetickým nožem, ale vznikl zcela nový segment pacientů. Dalším z faktorů podílejících se na našich výjimečných výsledcích je velmi dobrá spolupráce s řadou lékařů z celé republiky. Vědí, že CyberKnife má výborné výsledky, a už zcela běžně k nám své pacienty posílají. Významnou roli hraje také naše nízkoprahová strategie, kterou jsme zvolili a která umožňuje, aby nás přímo oslovovali samotní pacienti. Devadesát procent konzilií vyřizujeme elektronicky prostřednictvím e-mailu, pacienti od nás dostávají odpovědi v podstatě do 24 hodin od prvního kontaktu. Ovšem největší měrou se na všech skvělých výsledcích CyberKnifu podílí jeho excelentní tým složený ze čtyř radiologických asistentů, dvou fyziků a třech lékařů."

Ostravský kybernetický nůž je v provozu od pondělí do pátku zhruba 14 až 15 hodin denně. „Dvě třetiny pacientů tvoří lidé z celé republiky s nádorovými onemocněními plic, slinivky, jater nebo páteře, třetinu pacientů tvoří muži s karcinomem prostaty. Ti jsou většinou z Moravskoslezského kraje," pokračuje přednosta Onkologické kliniky FNO. „Je to dáno tím, že léčba karcinomu prostaty prostřednictvím kybernetického nože není jedinou variantou léčby tohoto nádorového onemocnění. Tito pacienti mohou být buď klasicky operováni, nebo ozařováni se srovnatelnými výsledky, což se nejčastěji odehrává v regionech, kde žijí. U ostatních zmíněných nádorových onemocnění bývá léčby prostřednictvím kybernetického nože tou nejlepší variantou."

Ostravský CyberKnife projde na jaře letošního roku upgradem, díky němuž dostane nejnovější verzi softwaru. „Přínos tohoto kroku se projeví ve zhruba patnáctiprocentním zrychlení léčby, které nám umožní zkrátit čekací dobu a ročně léčit přibližně o 50 pacientů více než v předcházejících obdobích. Kromě toho se o hodný kus cesty přiblížíme k našemu cíli stát se jedním ze tří evropských školicích center. Na stáž k nám už sice i nyní přijíždějí zahraniční kolegové, ale nejnovější software CyberKnifu z nás udělá špičkové pracoviště na nejvyšší úrovni, která je nezbytná pro vznik školicího centra první kategorie," uzavírá MUDr. Feltl s tím, že součástí upgradu je také školení všech pracovníků zdarma, včetně školení radiologického asistenta přímo ve Spojených státech.

Zdroj: fno.cz

Související záznamy

Doporučujeme

Malíři pokojů Ostrava - RekoMal. Specializujeme se na profesionální malování interiéru, rekonstrukce bytového jádra, koupelen.

Nábytek na míru Ostrava - RM Stolařství. Potřebujete nábytek na míru? Nenašli jste v obchodech ten správný výrobek. Pak jsme tady právě pro Vás!

Rekonstrukce RekoMal - Specializujeme se na profesionální rekonstrukce bytů, rekonstrukce koupelen Ostrava a renovace domů.

Malíři pokojů Ostrava - Malíři Morava. Specializujeme se na malování pokojů, rekonstrukce Ostrava.

Kominictví Ostrava - Kominictví Papík s 20 letou tradicí.